Moderní, šetrná a účinná drogerie

Schicht

O nás

O nás Schicht


Jsme moderní česká firma, která navazuje na tradiční výrobu mýdla založenou Johannem Schichtem v Ústí nad Labem již v roce 1848. Posláním společnosti je přinášet co nejvíce zákazníkům ekologické prostředky do domácnosti.

Naše cesta

Vyvíjíme, uvádíme na trh a vyrábíme účinné, k přírodě a člověku šetrné drogistické zboží. Víme, že ohleduplnost k životnímu prostředí je nový a jediný standard pro naše produkty. Jen takové výrobky jsou v souladu se současnými potřebami našich zákazníků a světa, ve kterém žijeme.

Věříme v tradiční poctivou drogerii a nejmodernější postupy výroby.

Hodnoty společnosti

Věříme zákazníkům
Ctíme potřeby našich firemních zákazníků i spotřebitelů. Víme, že bez nich by naše práce a produkty nenašly uplatnění. Chceme být součástí jejich světa, abychom co nejdříve a nejlépe poznávali jejich potřeby.

Jsme součástí společnosti a prostředí
Nyní i v budoucnu, cítíme se být platným členem společnosti kdekoli působíme, a pracujeme na tom, abychom tak byli vnímáni.
Naše procesy a výrobky jsou maximálně šetrné k lidem, okolí a přírodě.

Respekt k tradici a zodpovědnost k budoucnosti
Naše společnost obdivuje hodnoty, na kterých stála tradiční výroba v severních Čechách, tedy tvořivost, poctivost, úcta k práci, vztah k místu a lidem.
Naším cílem je neustále se rozvíjet tak, abychom zachovávali jejich kontinuitu pro budoucnost.


Naše značky

Předchozí Následující

Historie

Schicht Historie


U zrodu drogistické značky Schicht stálo jádrové mýdlo s jelenem. Vyrobil je severočeský velkovýrobce Johann Schicht z Rynoltic, který si v roce 1882 otevřel na střekovském nábřeží v Ústí nad Labem první moderní mýdlovnu.

V roce 1891 získal na produkt ochrannou známku Schichtovo jádrové mýdlo s jelenem a úspěšně tak navázal na tradici svého otce, řezníka a mydláře Georga Schichta, který si zažádal o mydlářskou živnost již v roce 1848.

Schichtovy závody se rychle rozrůstaly, vedle mýdla začaly produkovat ztužené potravinářské tuky, glycerin nebo svíčky. V roce 1906 byl Johann Schicht za zásluhy o průmyslový rozvoj monarchie jmenován císařským radou. Po Johannově smrti převzal závod jeho syn Heinrich, kterému se vedlo dobře až do první světové války, která však s následným rozpadem monarchie zbrzdila expanzi českého drogistického zboží do celé Evropy.

Sotva se výroba vzpamatovala, udeřila hospodářská krize a nedlouho poté přišla válka. Po ní byl podnik vyvlastněn, majitelé odešli z Čech a v roce 1946 stát výrobu znárodnil. Schichtova firma dostala jméno Severočeské tukové závody a byla zařazena do koncernu Tukový průmysl.

Po revoluci byly závody zprivatizovány do akciové společnosti Setuza. Tuto poslední etapu mýdlo s jelenem málem nepřežilo, ale zákazníci si poctivé jádrové mýdlo s prapůvodní recepturou, jak ji znaly předchozí generace žen, znovu vyžádali.

Kontakt

Schicht prodej a.s.
Hradiště 96/8
400 01 Ústí nad Labem
E-mail: info@schicht.cz